Home / Xe Hơi Ôtô / Bên trong xưởng dịch vụ của Volkswagen tại Việt Nam

Bên trong xưởng dịch vụ của Volkswagen tại Việt Nam

Quy đệ trình dịch mùa:

Các bừa lý Volkswagen thực hành ta dịch mùa chuẩn y quy đệ trình 7 bước tiêu chuẩn. Từ buổi thu nạp cược đòi mực tàu khách khứa (hay bừa lý chủ chừngng đòi điện cho khách khứa) đặt hứa hẹn ngày đeo xe ra xưởng cho tới khi xe hở đặt sang sửa trao lại cho khách khứa. Sau 72 tiếng, bừa lý sẽ hệ trọng cùng khách khứa hàng đặt chăm nom và theo dõi chất lượng sau sang sửa.

Quy đệ trình dịch mùa chỉ ra danh thiếp tiến đánh việc cầm thể dành cho chừng hòn chức theo hệ thống. Xưởng dịch mùa bòn kế theo tiêu chuẩn chính hãng chăm nghiệp mà đã tạo chẳng khí thoải mái cho khách khứa hàng. Đặc bặt khu vực buồng chờ đợi mực tàu khách khứa bố trí áp cùng khu vực thu nạp xe (Dialogue Reception) chỉ cản phẳng thành ta kiếng trong suốt giúp khách khứa hàng có thể quan áp chi tiết việc hòn chức dịch mùa còn chăm nom chiếc xe như cầm nà.

Quy đệ trình công việc mực tàu hòn chức đặt quản lý rà phẳng tiến đánh cầm MSQP (My Service Quality Portal) bảo đảm chất lượng dịch mùa đúng tiêu chuẩn.

ben-trong suốt-xuong-dich-vu-cua-volkswagen-tai-viet-nam

Các bừa lý Volkswagen thực hành ta dịch mùa chuẩn y quy đệ trình 7 bước tiêu chuẩn.

Nhân sự:

Đội ngũ hòn chức tại xưởng dịch mùa mực tàu Volkswagen gồm: cố vấn dịch mùa (Service Advisor), trợ lý dịch mùa (Service Assistant), cố vấn phụ tùng (Part Advisor), kỹ thuật hòn (Technician)… Đội ngũ nào nếu băng qua danh thiếp khóa đào tạo căn bản bay IT, Non-Technical và Technical, cùng nội dung đào tạo theo tiêu chuẩn tự chính hãng.

Các khóa đào tạo đặt tổ chức liên thô lỗ đặt cập nhật và nâng cao tri thức cho hòn chức chuẩn y danh thiếp ảnh thức đào tạo: In house, Face to Face, hay giỏi trợ cho hòn chức dự danh thiếp khóa học tại Đức, VRAS (Singapore).

Tổng bừa lý Volkswagen Việt Nam gồm hàng ngũ Trainer (hở đặt gấp chứng thực Trainer tự hãng Volkswagen) bay danh thiếp lĩnh vực đào tạo: Non-Technical Trainer, IT Trainer, Technical Trainer, Sales Trainer có thể bừa diện hãng đào tạo hòn chức ở bừa lý và gấp chứng thực cho danh thiếp học hòn cùng giá trị đem tâm tính rành cầu.

Trung bình phẩm sẽ có 5 ngày đào tạo ở đơn bừa lý mỗi một tháng cùng nội dung tự căn bản cho tới nâng cao.

Phụ tùng và danh thiếp loại dịch mùa:

Phụ tùng dùng cho việc sang sửa 100% đặt gia nhập chính hãng tự kho Brussel mực tàu Volkswagen (Đức)

Hệ thống bừa lý Volkswagen có mặt trên rành quốc cùng kho phụ tùng sẵn đáp ứng mỏ ác thì cho việc sang sửa cầm cầm.

ben-trong suốt-xuong-dich-vu-cua-volkswagen-tai-viet-nam-1

Phụ tùng dùng cho việc sang sửa 100% đặt gia nhập chính hãng tự kho Brussel, Đức.

Các loại ảnh dịch mùa đặc bặt:

Sửa sửa chóng (Express Service).

Hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại 24/7 Around the clock (theo mô ảnh dịch mùa mực tàu hãng Volkswagen).

Dịch mùa (tâm tính phí/chẳng tâm tính phí) xe Volkswagen cầm cầm cho khách khứa hàng đặt xe lại xưởng sang sửa – Courtesy Vehicle (theo mô ảnh mực tàu hãng Volkswagen).

Dịch mùa dấn xe và trao xe tận chốn theo đề nghị mực tàu khách khứa hàng.

Trang bòn bị phương một thể dành cho xưởng dịch mùa

Máy moi và bòn bị chẩn đoán chính hãng mực tàu Volkswagen. Đặc bặt, máy chẩn đoán chăm dụng, giúp rà và chẩn đoán khuyết điểm cập nhật dữ giờ hồn cho danh thiếp hộp điều khiển trên xe chóng vánh theo ảnh thức online. Dữ giờ hồn và danh thiếp thông báo chẩn đoán đặt lưu trữ online trên server mực tàu hãng Volkswagen bởi thế việc tróc nã xuất cũng rà lại đối xử cùng danh thiếp xe có thể đặt thực hành ta ở bất cứ đâu và bất cứ khi nà.

Công cầm và phương một thể sang sửa chăm dụng đặt gia nhập chính hãng hay danh thiếp yêu thương tiệm theo tiêu chuẩn khuyến cáo mực tàu Volkswagen như Hazet đem tới chừng chính thi hài và một thể nướu trong suốt quá đệ trình sang sửa.

ben-trong suốt-xuong-dich-vu-cua-volkswagen-tai-viet-nam-2

Máy moi và bòn bị chẩn đoán chính hãng mực tàu Volkswagen.

Chế chừng bảo hành ta:

Bảo hành ta xe 2 năm chẳng giới hạn km.

Bảo hành ta sơn xe 3 năm.

Bảo hành ta gỉ sét 6-12 năm tùy ra chừng thòng xe.

Ngọc Điệp

Check Also

Bảo quản động cơ xe đúng cách

Vận hành ta xe đúng danh thiếph Đối cùng xe mạng, cần nổ máy và …