Home / Bất Động Sản

Bất Động Sản

Giá nhà Monaco cao nhất thế giới

Theo nghiên cứu mới nhất của Savills, tài sản nhà ở tại Monaco đặt tập ra nhen bất động sản nhà ở mắc nhất trên thế giới. Năm 2016, ví nửa lại làng nhàng chạm ngưỡng cao kỷ lục là 41.400 euro mỗi đơn m2, tăng 180% trong suốt đơn …

Read More »

Những ưu thế của căn hộ biệt lập

Vị đại diện phân tách, condominium (condo) là co cụm tự sử dụng chỉ những khu căn hộ có mật độ xây dựng thấp, tạo chẳng buồng sống ào chìm gió, ánh sáng và màu xanh. Nhiều nác Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Malaysia hỉ đỡ chừng mô …

Read More »