Những ưu thế của căn hộ biệt lập

Vị đại diện phân tách, condominium (condo) là co cụm tự sử dụng chỉ những khu căn hộ có mật độ xây dựng thấp, tạo chẳng buồng sống ào chìm gió, ánh sáng và màu xanh. Nhiều nác Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Malaysia hỉ đỡ chừng mô …

Read More »