Mô hình iPhone 8 so dáng iPhone 7s và 7s Plus

Theo MacRumors, nguồn cung tương ứng lẻ kiện tốt sinh sản iPhone hẵng tăng khoẻ trong suốt tháng 7. Dấu tiệm nào cho chộ Apple đang tăng cường sinh sản điện thoại, trong suốt đấy bao gồm trưởng ba mốt mới là iPhone 8, iPhone 7s và 7s Plus. Ảnh …

Read More »